Global Dignity

Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Ideen til Global Dignity oppsto i møter om internasjonale utfordringer under World Economic Forum i Davos i 2006. Initiativtakerne så et potensiale i å bruke begrepet verdighet som en kilde til positiv endring og utvikling.
Visjonen til Global Dignity er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Tanken er at vi alle har mulighet til å styrke andre mennesker verdighet – og derigjennom styrke vår egen – gjennom valgene vi tar og måten vi bruker våre ressurser på. På denne måten kan vi alle bidra til en positiv samfunnsutvikling.

 

Global Dignity har tre formål:

    1. Fremme verdighetsbasert lederskap
    2. Stimulere til en global samtale om verdighet
    3. Engasjere ungdom i betydningen av verdighet

 

Global Dignity har landansvarlige, såkalte Country Chairs, i mer enn 60 land. De landansvarlige gjennomfører ulike aktiviteter for å fremme Global Dignitys formål. Hovedaktiviteten er Global Dignity Day, et enkelt og engasjerende pedagogisk opplegg for skoleungdom som arrangeres den tredje onsdagen i oktober hvert år. Mer enn 150 000 ungdom deltok over hele verden i 2013.

Her finner du mer informasjon om Global Dignity internasjonalt >>