Paneldebatt på Nobels Fredssenter

Verdensbildet – også Europa – er preget av dype konflikter og store utfordringer. Fattigdom, borgerkrig, religion og kultur er noe som bidrar til å drive mennesker fra hverandre. Det er lett å miste motet, og åpne opp for sinne, hat og hevntanker og kanskje til og med troen på mennesker.

Hvordan skal vi unngå å miste oss selv og det menneskelige felleskapet når så mye tilsynelatende splitter? Hvordan skal vi klare å holde fast på våre grunnleggende verdier når de står under hardt press?

Den verdensomspennende organisasjonen Global Dignity hadde 27.-29. april sin årlige ledersamling i Norge. I den forbindelse inviterte Global Dignity til paneldebatt og samtale om hvordan vi kan holde fast på det gode, det dypt menneskelige i oss, i en tid med mye polarisering og konflikt som lett skaper splittelse i samfunnet. Stemmer fra alle verdensdeler deler sine perspektiver på hvordan å møtes i en urolig tid. Hvordan å holde fast på en menneskelig kjerne som forener oss tross alt mer enn den skiller? Hvordan kan vi best snakke sammen og klare å leve med ulikhet?

Se filmen fra paneldebatten her:

Innledning ved Sven Mollekleiv, Røde Kors, Lars Gule – førsteamanuensis ved HiO, institutt for internasjonale studier, Anine Kierulf – forsker ved Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og Pekka Himanen – filosof og grunnlegger av Global Dignity sammen med Kronprins Haakon og John Bryant. Samt Phuti Mahanyele- styreleder i Sigma Capital og Country Chair for Global Dignity Sør-Afrika.