– Vi kan aldri bli nok kjent!

Dignity Day på Risør vgs. 15. april

Dignity Day på Riøsr vgs.Vi har akkurat avsluttet en Dignity Day på Risør videregående der Kronprins Haakon ledet programmet. Femten modige elever delte sine historier som viste hva de mener ligger i begrepet verdighet. Vi får huket Berit, Jens Henrik og Kim, som alle delte sin fortelling i salen, for en liten prat før de løper hjem etter en litt annerledes skoledag i Risør.

– Hvordan opplever dere skolemiljøet her på Risør vgs?
– Skolemiljøet her er veldig bra, men siden det er mange forskjellig linjer, ser vi ikke alltid så mye til elevene på de andre studieretningene.
Derfor det blir Kim, Berit og Jens Henrik fra Risør vgsmest til at vi er sammen med klassen vår, sier Berit.

– Hva tenker dere er viktig for et godt skolemiljø?
-Vennskap, svarer Jens Henrik kjapt, – at alle er greie med hverandre og respekterer hverandre.
– Det er veldig viktig for meg at man kan føle seg trygg her, sier Berit. Mange i den alderen sliter med press, man skal se bra og fin ut. Det er viktig at alle kan føle at de kan komme og se ut sånn de vil, uten at noen ser ned på dem, eller bli mobbet for det. Det synes jeg vi er flinke til her på Risør vgs!
Selv synes jeg det er kult med folk som tør å kle seg litt annerledes.Kim, Berit og Jens Henrik fra Risør vgs

Med seg i klasserommet hadde de en veileder som ledet samtalen om hva verdighet er, og alle fikk dele sine historier. – Hvordan opplevde dere denne samtalen?
– Vi hadde ganske tilfeldige grupper i vårt klasserom, og jeg var på gruppe med folk som jeg egentlig ikke har snakket så mye sammen til vanlig. Så når alle forteller sin verdighetshistorie får man jo et innblikk i hva de tenker om verdighet, forklarer Berit.

– Jeg lærte egentlig nye ting om medelevene, sier Jens Henrik.
– Hva tenkte dere om historiene dere hørte om i plenum?
– Verdighet som begrep er ikke noe vi har så mye fokus på. Det er viktig at vi får høre hva andre tenker om det og reflektere litt over det selv.

– Hva slags forventninger hadde dere til denne dagen i dag?
– At jeg skulle sitte i salen, og ikke gå opp! utbryter Jens Henrik.
– Jeg sa i alle fall ganske tydelig til kompisen min at jeg skal i alle fall ikke gå opp der å snakke!, men så ble til det det allikevel da. Det var veldig skummel, men det var fint å ha sagt det, ler Kim
– Det ble bedre og bedre når køen gikk bort, legger Jens Henrik til.

– Synes dere denne dagen og dette temaet var viktig å snakke om?
Det kommer et enstemmig – Ja!, fra alle sammen
– Selv om vi har gått sammen i klasse en lang stund nå, er det jo sånn at vi kan aldri blir nok kjent!, er det siste vi hører fra Berit før de fornøyd stikker av gåre.

Global Dignity Day 21. oktober 2015

Global Dignity Day 2015 blir i år på 21. oktober. Vi håper på stor deltakelse blant skolene, og er i gang med å rekruttere 1200 veiledere som er klare til denne viktige refleksjonen med ungdommenen denne dagen. Hold av datoen i kalenderen din!

Vi går inn i 2015, året da FNs tusenårsmål skal være oppfylt. Tre av målene er allerede nådd, halvere ekstrem fattigdom, bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer og å halvere andelen av mennesker uten tilgang til rent vann. Fortsatt mangler det mye på å sikre utdanning til alle, styrke kvinners stilling, redusere barnedødeligheten og redusere svangerskapsrelatert dødelighet.

For at vi skal nå alle disse målene, kommer vi ikke utenom verdighet, kjernen i Global Dignity. Vi har alle en medfødt oppfatning om at vi er like mye verd som de rundt oss, noe som også blir beskrevet i alle religioner. Vi ser på dette som en fødselsrett, noe som ikke kan tas fra oss av noen eller noe.

Hvordan ville verden sett ut dersom vi alle hadde oppført oss som om alle mennesker betyr noe, at vi verdsatte andres verdighet uavhengig av hvem de er, hvor de bor, hvilket kjønn de har? Når vår verdighet blir krenket setter dette spor. Denne sårbarheten er lik for oss alle. Vi føler oss mindre verdt. Den får oss til å tvile på oss selv, til å stille spørsmålet om jeg er bra eller dårlig.

Alle i Norge kjenner Kardemommeloven, men det er dessverre ikke nok å bare være grei og snill. Vi må gjøre litt mer! Vi må fokusere mer på positive handlinger som styrker dem vi møter på vår vei og bidrar til at de føler seg verdsatt.

Det er derfor det arbeidet dere engasjerer dere i på Global Dignity Day er så viktig. Vi har tid til å stoppe opp to timer å reflektere over begrepet verdighet. Vi har rett og slett en plikt til å fokusere på dette. Selv om vi alle er født likeverdige, har ikke alle lært hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Dette må læres. Ved å anerkjenne andres verdighet kan vi unngå konflikter før de oppstår og vi kan legge et grunnlag på skolene der raushet, toleranse og respekt blir reelle verdier og et fundament for et godt skolemiljø, og en plass for trivsel og utvikling. Med ditt viktige bidrag ser vi at svært mange elever synes Global Dignity Day er en bra dag. Som veileder er du med på å så en viktig tanke om verdighet.

 

Evaluering av GDD 2014

I 2014 har 113 skoler rundt om i landet hatt Dignity Day, fra Lister vgs i sør til Tana i nord. Rundt 1100 frivillige har stilt opp som veiledere og ledet en samtale med elever i 1. klasse videregående om hva verdighet betyr for oss i hverdagen og om hvordan vi alle kan bidra til at menneskene rundt oss føler seg sett og verdsatt. I år har også elevene jobbet konkret med hva de vil gjøre for å skape et godt skolemiljø. Forskning viser at elever som lykkes sosialt vil klare seg bedre faglig. Derfor er det viktig at alle er med på å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

 

Viktig arbeid

Elever, skoleledelse og veiledere har svart på et evalueringsskjema. Også i år viser evalueringen at det er et viktig arbeid som gjøres på Global Dignity Day, og at det blir høyt verdsatt av alle involverte. Av skoleledelsen gir 38 prosent karakteren 6 og 38 prosent karakteren 5 på spørsmålet om hvor positivt de de vil vurdere GDD, og fire av fem skoler sier at de ønsker å delta neste år også. 87 prosent av elevene svarer at de synes skolen skal arrangere GDD hvert år for 1. klasse, og fire av fem veilederne kan tenke seg å være med som veiledere neste år.

 

Elevenes opplevelse av Global Dignity Day

I klasseromssamlingen snakker veilederne med elevene om hva de legger i ordet ”verdighet”. Respekt er det ordet flest elever velger som best beskriver verdighet, sammen med likeverd, forståelse og ærlighet, og det er bred oppslutning om at Global Dignity Day gir dem en bedre forståelse av begrepet verdighet. Det er et stort flertall av elevene som mener at det er viktig å gjøre noe som er med på å øke andres og egen opplevelse av verdighet.

Av handlinger som elevene selv setter høyt, er at andre sier hyggelige ting til dem, at de får komplimenter og blir inkludert, små ting som gjør at en føler seg sett i hverdagen.

Det var en veldig viktig dag for mange, og jeg synes dette tilbudet er noe alle VG1, VG2 og VG3 elever skal få tilbud om å delta på.”

”Jeg syntes dagen var lærerik. Det var god stemning og er en type undervisning jeg kan like godt. Må skryte litt av veilederne, to politistudenter fra Oslo. De gjorde en god jobb :D”

”Jeg synes det er viktig at folk kommer å snakker om slike ting som verdighet, selvfølelse, seksualitet osv. Fordi mange elever kan føle seg usikker, og da er det viktig at noen kan prøve å hjelpe. Dette kan føre til at eleven/elevene fokuserer mer på skolen, og føler seg bedre i sosiale sammenkomster.”

”Det var ganske fint og rørende å høre andre sine verdighets historier. Det ga meg mer innblikk i livet deres og hvordan de er som person.”

”Dette var gøy!”

Frivilligheten og veilederne

Veilederne utgjør et uvurderlig bidrag til Global Dignity Day. Både elevene selv og skoleledelsen setter stor pris på å få inn de frivillige. Skolene gir uttrykk for at de er avhengige av eksterne veiledere om de skal få opplegget til å fungere, og elevene gir det å få en veileder inn i klasserommet høyeste score på vurderingen av de forskjellige delene av gjennomføringen av GDD.

Selv sier fire av fem veilederne at deres innsats i stor grad ble satt pris på av skolen.

Veilederne kommer fra en rekke store og små organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner i lokalmiljøet rundt om i landet. En stor takk til alle som har brukt av sin tid til denne viktige refleksjonen med ungdommen!

Les hele rapporten her: Evalueringsrapport Global Dignity Day 2014 >>

Dignity Day på Breiveika, foto Irene Kaltenborn

Fra Breivika vgs.

 

 

 

 

Global Dignity Day på Sykkylven vgs

Dagen var lærerik, og det var interessant å få vite nye ting om venane mine og kva dei har opplevd, seier Andreas Welle Glomset.

Også for Marte Berge Hoel var dagen lærerik og spennande.     Elever fra Sykkylven vgs

– Eg blei overraska då eg høyrde historiene medelevane mine hadde å kome med. Dei var både sjokkerande og rørande, og det sette ting i perspektiv.

Etter denne dagen har elevane bestemt seg for å skape eit enda betre miljø for alle, og passe på at alle føler seg verdig og sett.

Les to av elevane sitt innlegg i lokalavisa
.Gobal Dignity Day på Sykkylven vgs, 2014

Global Dignity Day 2014

Da er Global Dignity Day for 2014 gjennomført over hele landet. Over 1100 frivillige veiledere har vært i sving og hatt samtaler om verdighet med rundt 25000 elever i det ganske land. Vi har fått inn mange bilder fra GDD fra mange skoler.
Her kan du se flere bilder!

Global Dignity Day på Kuben vgsI Oslo fikk vi denne plakaten fra Aegis Dentsu Media som stilte med sju veiledere på Kuben. Her er en av tilbakemeldingene fra en av veilederne:

“Jeg synes det var veldig spennende og givende (og litt skummelt) å få være med på Global Dignity Day. Kuben er en fantastisk flott skole med stort mangfold og mange ressurssterke elever. Det var også helt tydelig at det var mange som hadde opplevd mye i løpet av sitt unge liv og det ble delt flere sterke historier. Å få lov til å være med på en slik dag, sette fokus på noe jeg selv mener er veldig viktig og ikke minst å få snakke med så mange flotte mennersker er noe jeg satte stor pris på. Jeg kan virkelig anbefale fler å være med på dette og jeg stiller selv også gjerne igjen til neste år.”

 

 

– Lag eget verv i elevrådet for dignity!

Intervju med elevrådsleder Fredrik Dinger, ved Bleiker videregående skole

Fredrik Dinger, foto Mathias Wiik

Fredrik Dinger, elevrådsleder Bleiker vgs. Foto: Mathias Wiik

Jeg møter Fredrik Dinger en ettermiddag etter hans første dag i ny sommerjobb. Vi gleder oss over sommerferie og ikke minst over en stor suksess fra tiden på Bleiker videregående skole, nemlig “Wall of Dignity”.

– Wall of Dignity setter lys på hvordan en har løftet sin egen og/eller andres verdighet, kan Fredrik fortelle. Veggen er lett synlig og historiene har hengt der siden Kronprins Haakon var og avduket Wall of Dignity i juni i år. – Planen er at de skal henge der til Global Dignity Day 15. oktober, og så skiftes ut hvert år eller kanskje hvert halvår, fortsetter Fredrik. Ideen fikk de etter workshop om verdighet i Oslo, og etter modell fra Bjørnholt vgs og Global Dignitys egen Verktøykasse for elevråd har også Bleiker vgs fått til en vegg med utvalgte elevers verdighetshistorier. Read more

En fantastisk besøk på Bleiker vgs.

Fredag 6. juni ble Bleikers Wall of Dignity avduket av Kronprins Haakon. Med seg hadde han 22 Country Chairs, landansvarlige for Global Dignity i land rundt i verden. Bleiker vgs. har satset mye på skolemiljøet dette året, les mer her>>, og har etter modell fra Bjørnholt vgs og Global Dignitys egen Verktøykasse for elevråd,  nå også fått en vegg med utvalgte elevers verdighetshistorier. Disse historiene blir hengende til over Global Dignity Day, 15. oktober 2014, da kanskje nye historier kommer opp.

Wall of Dignity på Bleiker vgs.

Wall of Dignity på Bleiker vgs. Foto:Mathias Wiik

 

Read more

Kronprinsen avduker Wall of Dignity på Bleiker vgs

Fredag 6. juni besøker H.K.H. Kronprinsen Bleiker videregående skole i Asker for å lære mer om verdighetsarbeidet ved skolen. Kronprins Haakon skal blant annet avduke utstillingsveggen «Wall of Dignity» der tre elever utstiller sine egenopplevde historier om verdighet, inkludering og omtanke for andre. Global Dignity-markeringen i kantinen samler rundt 200 elever og lærere. I tillegg vil over 20 landansvarlige i Global Dignity være til stede, deriblant fra Mongolia, Australia, Colombia, Frankrike, Canada, Jordan, Tanzania og Indonesia. De deltar på møter på Skaugum torsdag og fredag.

Read more

Fotball for verdighet!

Fotball for verdighet!

” Fotballklubber er samlende i lokalsamfunnet, og fotballspillere er viktige rollemodeller for ungdommene. Her ligger det mye godt potensial for verdgihetsarbeid sier daglig leder i Global Dignity Norge, Thomas Horne.

I 2014 spiller Bryne fotballklubb med Global Dignity på ryggen. Gjennom samarbeidet med Global Dignity Norge ønsker klubben å bildra til fokus på sterke verdier og positiv holdningsskaping i klubb og nærmiljø.” Les artikkelen Fotball for verdighet, pdf. >>

Read more

Evalueringsrapport GDD 2013

Her kan dere lese evalueringen av Global Dignity Day 2013. Her kan du lese hva skoleledelse, elever og veiledere sa om Global Dignity Day 2013.

Folk på skolen som jeg ikke kjente fra før av begynte å snakke med meg, og har etter hvert blitt gode venner.

Noen fortalte meg at jeg ville komme langt med mine egne, sterke meninger.

Jeg har vært mye lei meg og noen nære venner av meg har gjort det de kan for å løfte meg opp igjen. De ønsker å se meg glad, for det gjør dem glade også.

Les hele Evalueringsrapport Global Dignity Day 2013, pdf.>>