Dignity-arbeidet fortsetter på Bleiker videregående skole

Onsdag 18. oktober 2017 gjennomfører Bleiker videregående skole i Asker Global Dignity Day for 150 Vg1-elever.

Skolen har vært med på dette arbeidet i fem år.

– Arbeidet med skolemiljøet på Bleiker handler om verdighet. Resultater av elevundersøkelsen viser at dette arbeidet har hatt stor betydning for elevenes trivsel og motivasjon. Bleiker ønsker derfor å drive dette arbeidet videre, sier Renate Borg som jobber som miljøarbeider på Bleiker videregående skole.

Group Dignity på Bleiker videregående skole

Group Dignity på Bleiker videregående skole

Frivillig koordinator

Miljøarbeider Renate Borg ved Bleiker videregående skole

Miljøarbeider Renate Borg ved Bleiker videregående skole

Renate Borg har påtatt seg rollen som frivillig koordinator for skoler som ønsker å arrangere Dignity Day og trenger veiledning.

Klikk her for se håndboken for videregående skoler
Klikk her for se håndboken for veiledere

Bleiker videregående skole har gjort små tilpasninger i det pedagogiske opplegget.

Materialet vil bli tilgjengelig på hjemmesiden, men kan også fås ved å kontakte Renate Borg direkte.

Global Dignity Day verden over

Høsten 2016 besluttet styret i stiftelsen Global Dignity Norge å avvikle driften. Skoler og frivillige organisasjoner står likevel fritt til å fortsette å bruke erfaringene og opplegget for å engasjere unge i samtaler om verdighet.

– Vi gleder oss til å fortsette dette viktige arbeidet og håper flere skoler blir med, sier Renate Borg ved Bleiker videregående skole.

Global Dignity internasjonalt har som mål å nå over en halv million unge mennesker over hele verden denne dagen. I Norge har over 6 000 frivillige og 120 000 elever deltatt i ulike Global Dignity-arrangementer.

Kontaktinfo

Renate Borg, frivillig koordinator, e-post Renate.borg@bleiker.vgs.no eller mobil 91995531.

Avdukingen av Wall of Dignity i 2014. Foto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Avdukingen av Wall of Dignity i 2014. Foto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff