Dignity Day med Aberia Healthcare

Global Dignity deltok i våres på verdidag hos Aberia Healthcare AS i Moss der vi sammen fordypet oss i nettopp bedriftens verdier. Aberia Health Care er samarbeidspartner med Global Dignity Norge, og de utfører helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av offentlig sektor. Dagens målgruppe var ansatte i ungdomsinstitusjonene som Aberia driver.

Aberia Healthcare AS, Moss

 

Bedriftens verdier

Mette Fingarsen og Mette Moe

Mette Fingarsen og Mette Moe

Aberias verdier er trygghet, respekt, toleranse og forutsigbarhet, og disse ble drøftet gruppevis, og akkurat som elevene gjør, delte de ansatt sine historier knyttet opp til disse verdiene. Vi fikk en prat med Mette Fingarsen og Nina Moe etter dagens dont.

– Hvordan har det vært å ha en Dignity Day på jobben?

– Det var kjempebra, dette her er nyttig!, sier Mette. – Det er verdifullt med slike samlinger fordi det bevisstgjør det vi gjør hver eneste dag, sier Mette.

– Når jeg ser på alle disse begrepene og ordene vi kom frem til som beskriver verdiene, så representerer de faktisk det vi utfører i jobbene våre hver eneste dag, så det er greit å bli litt bevisst på det, legger Nina til.

– Ja, vet du hva, det gjør at vi blir enda mer bevisst på hvilken viktig jobb vi gjør, og vi får en enda mer konkret stolthet i oss!,  sier en engasjert Mette.

– Ord og begreper betyr ingen verdens ting hvis vi ikke setter de ut i livet, sier Nina.

– Da tenker jeg at det ligger godt forankret i oss, når vi gjør dette uten at vi reflektere over det, legger Mette til. Om det tar år å videreformidle disse verdiene til de ungene vi jobber med, og at de tar det videre med seg i livet, da kan vi være stolte av oss selv resten av livet.

– I en refleksjonsstund i en tidligere jobb, sa lederen min på den avdelingen jeg jobbet – Du Nina, du gjør mye fint men du skjønner det ikke selv! Det er en tankevekker. Det er godt og viktig å høre at man faktisk gjør noe bra.

– Vi er heldige som jobber i denne bedriften her, blant annet fordi vi har faste ukentlige samlinger der vi reflektere over forskjellige temaer, utveksler erfaringer, og lærer av hverandre hele tiden , sier Mette.

 

Viktig med refleksjon

Visste dere hva dere skulle være med på i dag?

– Nei, kommer det unisont fra Mette og Nina. – Vi visste det hadde noe med Global Dignity Day å gjøre, så vi var spente. Det var flere av oss som kom fordi vi lurte på hva dette var, sier Nina, – Det var flere som hadde hørt om dette.

– Tenker dere at flere kunne hatt nytte av å reflektere på denne måten over verdiene man har i selskapet man jobber i? Det var et ledende spørsmål!

– Helt klart ja, og vi driver jo med dette hele tiden egentlig. Men jeg tror at selskaper som ikke jobber med mennesker, som gjør noe helt annet, de ville kanskje hatt en ekstra nytte av å være med på dette. Alle mennesker burde være mer bevisst dette!, sier Mette

 

Mellommenneskelighet

Nina forteller at hun har jobbet i fosterhjem, beredskapshjem, vært miljøarbeider og slik i 20 år, men at hun har også kjørt asfalt.

– Da jobbet jeg i et helt annet miljø. Jeg sitter og tenker på det noen ganger i refleksjonsmøtene, hvordan jeg så hvordan den gruppen med anleggsarbeidere som jeg jobbet mye sammen med, forandret seg gjennom de fire årene jeg kjørte for dem. Noen ganger lagde jeg vafler, sa til gutta jeg jobbet med, jeg synes du er en grei kar jeg, og slike små ting. De sa at det jeg bidro til var så viktig, at det var så bra å få inn en dame, ler Nina. – Det er jo mellommenneskelighet som er så viktig!

Anne Grethe Klæboe

Anne Grethe Klæboe