Dignitysamarbeid på naboskoler

Dignitysamarbeid mellom Bleiker vgs. og Asker vgs.Elevrådet på Bleiker vgs inviterte fredag 27. februar elevrådet på Asker vgs til en mini workshop. På agendaen stodskolemiljø og verdighet. Her er litt om hva de snakket om:

“Det ble mye gode samtaler om hvordan vi kan løfte hverandre som skoler, og hvordan vi sammen skal skape en god skole å være på.  Dignity arbeidet står svært sentralt på Bleiker vgs. Erfaringer ble delt og nye ideer ble skapt.

Under oppsummeringen ble elevrådene enige om et felles prosjekt de skal jobbe sammen om i nærmeste fremtid. Sammen skal vi gjøre hverandre gode og løfte hverandre opp.”

Dignitysamarbeid mellom Bleiker vgs. og Asker vgs.

 

 

 

 

 

 

Dignitysamarbeid mellom Bleiker vgs. og Asker vgs.

 

 

 

 

 

 

Dignitysamarbeid mellom Bleiker vgs. og Asker vgs.