Erfaringer fra skoler

Siden 2008 har over 300 videregående skoler arrangert Global Dignity Day i Norge. Her kan du lese om utvalgte skolers erfaringer med Global Dignity Day, og hvordan de har valgt å knytte prosjektet til skolens arbeid.

“Da Skeisvang videregående skole arrangerte  Dignity Day for tredje gang i mars 2012, forstod jeg endelig hva dagen var ment å være og hvor mye den kunne bety for oss som skole. Skeisvang videregående skole var så heldige at vi fikk besøk av Kronprins Haakon som ledet arrangementet. Dette fikk selvsagt stor betydning, alle følte seg på en måte beæret og ville gjerne bidra som best en kunne. Kronprins Haakon var både meget hyggelig og meget dyktig, han klarte å skape en atmosfære som var preget av varme og vennlighet selv i en så stor forsamling som vi bestod av over 700 personer. Det at vi i tillegg fikk veiledere utenfra, var også en viktig og stor forbedring fra våre tidligere arrangement, der vi hadde latt kontaktlærerne ha dette ansvaret alene.

Å bruke to klokketimer på å drøfte verdighetsbegrepet med hverandre, i både små og store grupper, er en stor opplevelse når dette blir tatt på alvor av alle deltakerne. Det er trist å høre om alle problemene ungdom må forholde seg til, men samtidig veldig fint å få bekreftet at et godt skolemiljø kan løfte dem opp igjen. Det gjør et dypt inntrykk å erfare hvor åpne og tillitsfulle ungdommer kan være. Samtidig blir vi som er voksne klar over hvilken viktig rolle skolen har i forhold til å sørge for at slike tema blir tatt opp i en seriøs ramme. Resultatet ble en følelse av et nært og godt fellesskap for alle på skolen. Global Dignity Day får oss til å forstå at egen verdighet henger sammen med andres verdighet. Sammen kan vi lage det miljøet og den skolehverdagen alle ønsker seg: en hverdag preget av trygghet, inkludering og respekt.”

Kirsti Storhaug, rektor Skeisvang videregående skole

 “Dette er noe av det artigste vi har vært med på som skole, og personlig er jeg ikke i tvil om at et arrangement som Global Dignity Day er viktig å ta del i. Nøkkelen til samarbeid med andre mennesker er respekt og verdighet og det er nettopp det elevene lærer på en dag som denne.”

Torgrim Otterholt, rektor Vest-Telemark videregående skole

 

“Global Dignity Day skiller seg fra en vanlig skolehverdag ved at den setter elevene og deres erfaringer og historier i fokus. Elevene får vise andre sider av seg selv enn de vanligvis gjør i klasserommet, og gjennom å dele tanker og personlige opplevelser, definerer de sammen hva verdighet er. Responsen fra elevene i etterkant av fjorårets Global Dignity Day var overveldende positiv, og det var flere som påpekte at “vi snakker jo aldri om slike ting ellers”. Det er også verdt å nevne at Global Dignity Day ikke bare fungerte som en enkeltstående “happening” i fjor, men at elevene også seinere i skoleåret refererte til historier fra denne dagen og refleksjoner rundt temaet. Ordet verdighet kom inn i vokabularet deres.
Vårt inntrykk er at elevene får en følelse av å være del av noe stort og viktig denne dagen, samtidig som de får dele tanker og erfaringer som berører dem personlig. Dessverre er nok dette mangelvare i en ellers presset skolehverdag.”

Åshild Isdal og Vibeke Sæter, lærere Thora Storm videregående skole

 

“Vi ble med på Global Dignity Day (GDD) fordi dette gir elevene anledning til å reflektere over hva som er de viktigste verdiene i livet. I den vanlige skoledagen kan slike spørsmål lett forsvinne i tidspress og fokus på rent faglige mål. Skolen har ansvar for å utvikle hele mennesket, også holdninger og verdisyn.

Erfaringene har vært over all forventning. En elev skriver: «Fin måte å få respekt for medelever og andre mennesker. Jeg lærte at jeg må ta vare på dem jeg har rundt meg, og vise dem omtanke». Gjennom Global Dignity Day ser vi at elevene utfordres til å tenke gjennom sine egne holdninger, og til å dele dem med andre ungdommer. De tar stilling til spørsmål om toleranse, respekt og likeverd. Mobbing og urettferdighet provoserer. Mange brenner etter å fortelle sin historie. Ved å knytte «verdighet» til egne og andres opplevelser får begrepet en konkret betydning.

Vi ønsker nå å integrere GDD i annet holdningsskapende arbeid ved skolen, slik som MOT-programmet og Operasjon Dagsverk. Dette vil gjøre GDD til en del av en helhet. Det vil også være naturlig å bygge videre på opplegget i fag som norsk og religion. Samtidig åpner det seg helt nye muligheter. GDD arangeres i en rekke land. Vi starter derfor opp en elevutveksling med en skole i Sør Afrika der felles tro på GDD vil være en av bærebjelkene.”

Geir Stenmark, lærer Kirkeparken videregående skole