Evaluering av GDD 2014

I 2014 har 113 skoler rundt om i landet hatt Dignity Day, fra Lister vgs i sør til Tana i nord. Rundt 1100 frivillige har stilt opp som veiledere og ledet en samtale med elever i 1. klasse videregående om hva verdighet betyr for oss i hverdagen og om hvordan vi alle kan bidra til at menneskene rundt oss føler seg sett og verdsatt. I år har også elevene jobbet konkret med hva de vil gjøre for å skape et godt skolemiljø. Forskning viser at elever som lykkes sosialt vil klare seg bedre faglig. Derfor er det viktig at alle er med på å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

 

Viktig arbeid

Elever, skoleledelse og veiledere har svart på et evalueringsskjema. Også i år viser evalueringen at det er et viktig arbeid som gjøres på Global Dignity Day, og at det blir høyt verdsatt av alle involverte. Av skoleledelsen gir 38 prosent karakteren 6 og 38 prosent karakteren 5 på spørsmålet om hvor positivt de de vil vurdere GDD, og fire av fem skoler sier at de ønsker å delta neste år også. 87 prosent av elevene svarer at de synes skolen skal arrangere GDD hvert år for 1. klasse, og fire av fem veilederne kan tenke seg å være med som veiledere neste år.

 

Elevenes opplevelse av Global Dignity Day

I klasseromssamlingen snakker veilederne med elevene om hva de legger i ordet ”verdighet”. Respekt er det ordet flest elever velger som best beskriver verdighet, sammen med likeverd, forståelse og ærlighet, og det er bred oppslutning om at Global Dignity Day gir dem en bedre forståelse av begrepet verdighet. Det er et stort flertall av elevene som mener at det er viktig å gjøre noe som er med på å øke andres og egen opplevelse av verdighet.

Av handlinger som elevene selv setter høyt, er at andre sier hyggelige ting til dem, at de får komplimenter og blir inkludert, små ting som gjør at en føler seg sett i hverdagen.

Det var en veldig viktig dag for mange, og jeg synes dette tilbudet er noe alle VG1, VG2 og VG3 elever skal få tilbud om å delta på.”

”Jeg syntes dagen var lærerik. Det var god stemning og er en type undervisning jeg kan like godt. Må skryte litt av veilederne, to politistudenter fra Oslo. De gjorde en god jobb :D”

”Jeg synes det er viktig at folk kommer å snakker om slike ting som verdighet, selvfølelse, seksualitet osv. Fordi mange elever kan føle seg usikker, og da er det viktig at noen kan prøve å hjelpe. Dette kan føre til at eleven/elevene fokuserer mer på skolen, og føler seg bedre i sosiale sammenkomster.”

”Det var ganske fint og rørende å høre andre sine verdighets historier. Det ga meg mer innblikk i livet deres og hvordan de er som person.”

”Dette var gøy!”

Frivilligheten og veilederne

Veilederne utgjør et uvurderlig bidrag til Global Dignity Day. Både elevene selv og skoleledelsen setter stor pris på å få inn de frivillige. Skolene gir uttrykk for at de er avhengige av eksterne veiledere om de skal få opplegget til å fungere, og elevene gir det å få en veileder inn i klasserommet høyeste score på vurderingen av de forskjellige delene av gjennomføringen av GDD.

Selv sier fire av fem veilederne at deres innsats i stor grad ble satt pris på av skolen.

Veilederne kommer fra en rekke store og små organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner i lokalmiljøet rundt om i landet. En stor takk til alle som har brukt av sin tid til denne viktige refleksjonen med ungdommen!

Les hele rapporten her: Evalueringsrapport Global Dignity Day 2014 >>

Dignity Day på Breiveika, foto Irene Kaltenborn

Fra Breivika vgs.