Nyttige dokumenter

Under Filmer vil vi legge ut Kronprinsens hilsen til elevene, og du vil finne tre små tegnefilmer som kan brukes til forberedelse for elevene. Under finner du alle dokumentene for skolene, som håndboka for videregående skole der du finner hele opplegget beskrevet, et hefte til for- og etterarbeid og andre nyttige dokumenter.

Håndbøker og dokumenter 2015

Forarbeid og fordypning, pdf >>
Håndbok vgs 2015, pdf >>  
Til læreren, pdf. >> 
Om verdighet,pdf.>>
Praktisk sjekkliste >>
Mal tidsplan.docx. forslag til tidsplan for Global Dignity Day ved din skole>> 
Mal pressemelding GDD, doc., pressemelding/medias dekning av dagen>>
Verdighetshistorier .pdf >>
Om Global Dignity Norge.pdf >>
Relevante kompetansemål, pdf. >>
GDD og skolemegling, pdf. >>
Verdighetsprinsippene, pdf. >> 

Verktøykassa for elevråd >>