Florina Zagragja, fylkesleder i Oslo

Florina Zagragja, fylkesleder Oslo for Global DIgnity Norge

Florina Zagragja, fylkesleder Oslo

Jeg er 22 år og er student ved Universitet i Oslo. Da jeg ble introdusert for begrepet verdighet fanget det umiddelbart min interesse! Det er et vidtfavnende, spennende og ikke minst betydningsfullt som fortjener mer oppmerksomhet (spesielt blant de unge). Derfor oppleves det som veldig givende å jobbe for verdighet.

Jeg startet arbeidet i Global Dignity i 2014 og er med som fylkesleder for fullt i år. Jeg ser frem til samarbeidet med enda flere flinke og engasjerte mennesker!

Bli med som veileder i Oslo! Meld deg her.

Tilbake til fylkesledere>>