Fremmøtetider GDD Akershus

Gjennomføring på skolene 21.10.
Alle skolene, bortsett fra Nesbru, har gjennomføring fra kl. 9-11. Fremmøte vil være rundt en halv time før, dere får næremere beskjed.
Nesbru har gjennomføring fra kl 12.30 – 14.30, men fremmøte kl 12.00.
Debrief umiddelbart etterpå.