Global Dignity Day

Hold av 21. oktober 2015!

Da braker det løs med Global Dignity Day over hele landet.
Global Dignity Day er en internasjonal dag for verdighet som markeres med et enkelt skoleopplegg på videregående skoler over hele verden. Vi gir talerstolen til ungdommene, og skaper en unik møteplass mellom ungdom og voksne i lokalsamfunnet, der vi deler tanker og historier om hva verdighet betyr i hverdagen.

Global Dignity Day

Foto: Renate Atterås

Innhold

Verdighet er et stort ord. Det er et høytidelig ord. Det er et begrep som på mange måter er vanskelig å definere presist og være konkret om. Det er likevel det vi forsøker å gjøre i løpet av de to timene Global Dignity Day varer.

Global Dignity Day baserer seg på et enkelt pedagogisk opplegg som består av to plenumssamlinger og en klasseromsøkt:

 1. Skoleopplegget starter med en plenumssamling der rektor og en ekstern veileder introduserer temaet verdighet og knytter arbeidet med Global Dignity Day til skolehverdagen. En elev forteller en verdighetshistorie.
 2. Neste økt foregår klassevis og ledes av en ekstern veileder. Her skal elevene sette egne ord på verdighet, for deretter å fortelle hverandre om konkrete opplevelser de har hatt om verdighet. Elevenes siste oppgave i klasserommet er å skrive lapper til en plakat der de skal si hva de vil gjøre for å bidra til et godt skolemiljø.
 3. Avslutningen foregår i plenum, hvor alle elevene igjen er samlet. Her vil 2-3 elever fra hver klasse dele sin verdighetshistorie med resten av trinnet. Totalt vil det komme ca 15-20 historier om elevenes opplevelser om verdighet.

Selv om klasseromsøkten på mange måter er den viktigste, i og med at det er der alle elevene får mulighet til å delta mest aktivt, har den siste plenumsdelen en viktig forløsende effekt. Modige ungdommer deler viktige, morsomme og rørende historier. Det blir jubel, latter og tårer i øyekroken. Historiene blir stående igjen som inspirasjon for hvordan alle kan bidra til å skape et bedre samfunn.

Mål

Formålet med Global Dignity Day er å bevisstgjøre ungdom på betydningen av verdighet og utstyre dem med verktøy slik at de kan bruke verdighet som det styrende prinsipp for sine handlinger.

Global Dignity Day kan knyttes til mål i både den generelle og den spesifikke delen av lærplanverket. Mange skoler intregrerer Global Dignity Day som en del av sitt arbeid for å bedre det psykososiale miljøet på skolen.

Skolearrangementet  har følgende mål:

 • Elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv.
 • Elevene skal lære å uttrykke med egne ord hva verdighet betyr for dem og deres liv
 • Elevene skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet
 • Elevene skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke deres egen og andres verdighet

 

Verdighetsprinsipper

Global Dignity har utviklet fem verdighetsprinsipp, som et utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva verdighet betyr for hver enkelt av oss og hvordan vi kan omsette dette i konkrete valg og handlinger.

De fem verdighetsprinsippene er:

 1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.
 2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.
 3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.
 4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.
 5. Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.

 

Global Dignity gjør noe med alle som er med.

”Det gjør et dypt inntrykk å erfare hvor åpne og tillitsfulle ungdommer kan være. Global Dignity Day får oss til å forstå at egen verdighet henger sammen med andres verdighet. Sammen kan vi lage det miljøet alle ønsker seg: en hverdag preget av trygghet, inkludering og respekt.”
– Rektor på Skeisvang vgs, Kirsti Storhaug

Bli med som veileder og få en meningsfull dag med ungdommen. Du går ikke fra en Global Dignity Day uten at dette har rørt noe i deg, og vi kan love at du selv vil reflektere over begrepet verdighet i din egen hverdag, kanskje på en ny måte.