Global Dignity Day 21. oktober

Vi teller ned til Global Dignity Day!

uker
-38
-8
dager
0
0
timer
-1
-9
minutter
-1
-5
sekunder
-5
-4

 

Bli med som veileder!

Mer enn noen gang er det aktuelt med en refleksjon rundt verdighet, inkludering og et godt skolemiljø, sett i lys av aktuelle temaer som radikalisering, mobbing og utestengelse. Mange av skolene kommer i år til å bruke opplegget rundt Global Dignity Day til å spisse temaet mot skolemiljøet. Dette som et tiltak som Djupedalsutvalget etterlyser i skolen.

I rapporten står det blant annet: “Et trygt psykososialt skolemiljø handler også om at elevene kan være sikre på at skolen tar krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering på alvor, og jobber systematisk for å forebygge slike hendelser. ” På Global Dignity Day får elevene muligheten til å fortelle hva som er viktig for dem, hva som gjør at de opplever verdighet og kan fortelle hvordan det føles då ha bidratt til at andre har fått styrket sin opplevelse av verdighet.  Dette er signaler skolene kan ta tak i, nettopp for å forsterke de positive handlingene og tilrettelegge for dette.

Meld deg som veileder her!