Global Dignity Day for ungdomsskolen

I osloskolen har det ved flere barne- og ungdomsskoler vært markering av Global Dignity Day, og skolene har hatt ulike aktiviteter knyttet til verdighet. Global Dignity Norge har nå utarbeidet et eget hefte, en liten håndbok for 8. – 10. klasse , med noen enkle aktiviteter. Her kan man velge om man ønsker å ha et opplegg på 45 minutter, eller et litt større opplegg på 90 minutter. Vi håper at flere skoler rundt om i landet kunne tenke seg å være med på Global Dignity Day!

Målet med undervisningsopplegget om verdighet er å gjøre elevene bevisste på betydningen av begrepet og hva dette konkret innebærer i eget, eller andres liv. Undervisningsopplegget kan fungere fint som en katalysator og tankevekker i det pågående arbeidet for å hindre mobbing.

God læringskultur og et trygt skolemiljø fritt for mobbing og trakassering er viktig både for sosial og faglig utvikling. Et godt psykososialt miljø bidrar også til å forhindre frafall og fravær. Global Dignity har som mål å styrke dette arbeidet.

Håndbok , Global Dignity Day, 8-10 trinn