Global Dignity Norge avvikler driften

Styret i Global Dignity Norge (GDN) har i styremøte i dag besluttet å avvikle driften i stiftelsen. Det er ikke økonomisk grunnlag for videre drift. Den internasjonale delen av Global Dignity videreføres.

I over ti år har H.K.H. Kronprinsen vært med i ledelsen av Global Dignity.  Arbeidet til den verdensomspennende organisasjonen har som mål å bidra til at verdighet skal være et fundament i alt arbeid og all samhandling mellom mennesker – enten det er på store, internasjonale arenaer – eller i små miljøer, de enkeltes liv.

Stiftelsen Global Dignity Norge ble formelt etablert i 2011 og har vært en unik møteplass der frivillige organisasjoner, næringsliv, skoleledere og elever møttes i én felles aktivitet. Til sammen har 6000 frivillige vært engasjert i 600 Global Dignity arrangementer for 120.000 norske elever i videregående skole.

Styret består av styreleder Sven Mollekleiv, Kronprins Haakon, Inge Andersen, Grete Herlofson og Gry Mølleskog. Styret vil fungere til regnskapet for 2016 er revisorgodkjent. Arrangementet i samarbeid med Oslo Freedom Forum 17.10 gjennomføres som planlagt, mens Dignity Day 1.2.2017 vil dessverre ikke bli gjennomført i regi av GDN. Det er orden i økonomien, stiftelsen har oppfylt alle sine forpliktelser og regnskapene er tilgjengelige i Brønnøysundregisteret.

H.K.H. Kronprins Haakon kan siteres på følgende: «Jeg er takknemlig for alle de gode møtene og alle de inspirerende samtalene jeg har hatt med norsk ungdom gjennom Global Dignity. Jeg vil også takke hver og en av de fantastiske frivillige fra 90 svært ulike organisasjoner som har engasjert elever i samtaler om verdighet. Selv er jeg trygg på at all den positive energien som de frivillige har vist nå vil komme andre, bra formål til gode. Jeg er glad for alt jeg har fått lære av dem som har engasjert seg i Global Dignity, og for den smittende entusiasmen som kjennetegner GDNs frivillige og samarbeidspartnere.»

Styrets medlemmer Sven Mollekleiv, Inge Andersen og Grete Herlofson kan siteres på følgende:
«Vi setter stor pris på at vi og våre frivillige gjennom Global Dignity har truffet så mye flott ungdom og har fått delta på denne dugnaden i frivillig fellesskap. Dette har vært et svært meningsfylt arbeid for alle som har vært involvert. Det er leit at stiftelsen ikke kan drives videre, men vi er glade for at både verdiplattform og erfaringer fra dette arbeidet er integrert i våre organisasjoners daglige arbeid. Vårt ønske og håp er at erfaringer fra dette viktige initiativet vil bringes videre både i skoleverket og i de frivillige organisasjonene.»

Pressekontakt:

For H.K.H. Kronprins Haakon, kommunikasjonssjef Marianne Hagen, 90074124.

29.09.2016