Global Dignity Norge

Global Dignity Norge ble stiftet som uavhengig organisasjon høsten 2011 etter at Global Dignity Day hadde blitt gjennomført som pilotprosjekt i 2010. Global Dignity Norge jobber for å engasjere ungdom i betydningen av verdighet ved å legge til rette for gjennomføringen av Global Dignity Day hvert år.

Kronprins Haakon er stifter av organisasjonen og sitter selv i styret.  Styreleder er Sven Mollekleiv, som også er president i Norges Røde Kors, og de øvrige styremedlemmene er Inge Andersen, generalsekretær i Norges idrettsforbund, Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og Gry Mølleskog, hoffsjef.

Styret har utpekt en ressursgruppe som er rådgivende organ for planlegging og gjennomføring av  Global Dignity Day. Denne gruppen består av representanter fra Elevorganisasjonen, Operasjon  Dagsverk, Utdanningsetaten i Oslo, Utdanningsforbundet, øvrige frivillige organisasjoner og næringslivet.