Håndbok vgs

Her finner du håndboka for videregående skoler der dere ser opplegget utførlig beskrevet.
Håndbok vgs 2015, (pdf) >>

For at dagen skal bli vellykket for alle som er involvert er viktig at lærerne er godt informert. Her er et skriv skolekoordinatoren kan bruke til info.

Til læreren 2015, (pdf) >>

Lykke til!