Hvorfor Global Dignity Day?

Global Dignity Day er et enkelt og engasjerende pedagogisk opplegg som setter holdninger og verdispørsmål på dagsorden. Med utgangspunkt i temaet verdighet, deler elevene tanker og historier om hvordan man kan løfte hverandre frem og styrke gjensidig respekt, toleranse og omtanke.

Tiltaket er rettet mot førsteklassetrinnet på videregående skoler og er skreddersydd for å styrke læringskultur og det psykososiale miljøet på skolen. Global Dignity Day er et godt startskudd for jobbing med den enkelte elevs sosiale kompetanse, som er en vesentlig faktor for utvikling av læringsevnen.

Global Dignity Day er et samarbeidsprosjekt mellom skolen, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner. Skolen har det praktiske ansvaret for arrangementet, mens personer fra lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner leder gjennomføringen.