Initiativtakerne

Global Dignity ble etablert i 2006 av Kronprins Haakon, filosofen Pekka Himanen og amerikaneren John Hope Bryant. Alle tre er medlemmer av nettverkt Young Global Leaders. Under følger kort biografi av initiativtakerne.

H.K.H Kronprins Haakon

Kronprins Haakon er arving til den norske tronen og sønn av Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja. Kronprinsen tok artium ved Kristelig Gymnas i Oslo i 1992. I 1995 avsluttet han sin utdannelse i marinen ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Høsten 1996 reiste Kronprinsen til USA for å studere ved University of California i Berkeley. Våren 1999 fikk han sin Bachelor of Arts i statsvitenskap. Samme høst arbeidet Kronprinsen for Norges tredje komité i FNs generalforsamling. I 2001 fulgte Kronprinsen UDs aspirantkurs, mens han under oppholdet i London tok en mastergrad i utviklingsstudier ved London School of Economics – med fordypning innen internasjonal handel og Afrika. Høsten 2003 ble Kronprinsen utnevnt til UNDP-ambassadør. I denne rollen har Kronprinsen vært på reiser til Tanzania, Kambodsja, Sierra Leone, Burundi, Mongolia og Botswana – med hovedfokus på FNs tusenårsmål. Kronprinsen har svært varierte offisielle oppdrag i Norge og er beskytter for diverse organisasjoner.

Professor Pekka Himanen

Pekka Himanen er filosof og underviser for tiden som professor ved Helsinki Institute of Information Technology. Han har tidligere vært direktør for Berkeley Center for the Information Society. Etter å ha oppnådd doktorgrad i filosofi i 1994, som den yngste noensinne i Finland, fortsatte Himanen sin forskning først i England og deretter i California (Stanford University og University of California, Berkeley). Hans mest kjente publikasjon er boken The Hacker Ethic (2001), som er oversatt til 20 språk. Himanen har mottatt en rekke priser for sitt arbeid. Han har også fungert som rådgiver for en rekke internasjonale organisasjoner og selskaper. Nylig var Himanen rådgiver for det finske parlamentet og Finlands president.

John Hope Bryant

John Hope Bryant er grunnlegger, styreformann og administrerende direktør i den amerikanske organisasjonen Operation HOPE som jobber for å utrydde fattigdom og styrke mennesker som mangler økonomiske ressurser i amerikanske samfunn. Bryant vokste opp i California. Innen han fylte 18 år hadde han vært hjemløs i 6 måneder av sitt liv. I dag reiser John Hope Bryant verden rundt for å fremme en følelse av håp, selvtillit, verdighet og muligheter for de fattigste. 22. januar 2008 utnevnte USAs daværende president George W. Bush Bryant til nestleder av presidentens Council on Financial Literacy. Som aktiv rådgiver for de siste to amerikanske presidenter er John Hope Bryant en av de mest autoritative og overbevisende talsmenn for fattigdomsbekjempelse i USA i dag. I 2009 ga Bryant ut boken LOVE LEADERSHIP, The New Way to Lead in a Fear-Based World, som har blitt en bestselger i USA.