– Jeg var så heldig å få være med som veileder!

Lina Elstad, veileder

Lina Elstad, veileder

“Det var en stor dag for elever og lærere på Thor Heyerdahl videregående skole onsdag 2. april.  Selveste Kronprinsen besøkte byens vakreste skole. Jeg var så heldig å vå være hovedveileder for en av klassene. Det er like stas hver gang og jeg sitter alltid igjen med mange gode inntrykk. Elevene var modige rause og inkluderende. De delte sine verdighetshistorier og hadde kloke refleksjoner om hvordan man skal behandle seg selv og andre mennesker.” Lina Elstad har deltatt flere ganger som veileder på Global Digntiy Day.
Les hele Lina Elstads kommentar (pdf)  >>,  gjengitt med tillatelse fra Østlandsposten.