Global Dignity Day 21. oktober

Kronprinsen har Dignity Day på Jåttå

21. oktober gjennomføres Global Dignity Day på over 100 videregående skoler over hele landet. 25 000 ungdommer utfordres til å dele tanker og egne erfaringer om hva verdighet betyr for dem i hverdagen – om hva vi alle gjøre for å få andre til å føle seg sett, inkludert og verdsatt.

Over 1000 frivillige fra organisasjoner som Røde Kors og Idrettsforbundet, næringsliv, kulturlivet og det offentlige bidrar som veiledere på skolene. Global Dignity Day er en arena der ildsjeler i lokalsamfunnet snakker med 16-åringer om noe av det viktigste vi har i livet, nemlig om hvordan våre valg og handlinger kan styrke egen og andres verdighet.

Global Dignity Day er et viktig og effektivt verktøy for skolene i deres arbeid med å skape et skolemiljø der elevene trives og føler seg trygge. Dette reduserer mobbing og frafall, og fører til bedre mestring.

 

Suksesshistorien Bleiker vgs.

Global Dignity Day Country Chairs på Bleiker videregåendeSiden Bleiker videregående skole i Asker ble med på Global Dignity Day i 2012, har det skjedd mye med skolen, som har kalt seg selv en ”Dignity-skole”.

– Elevundersøkelsen viser at mobbingen er redusert, og at motivasjonen for å gå på skolen har økt betraktelig, forteller Renate Borg, miljøarbeider og skolekoordinator ved skolen.
Det siste året har dette også kommet til uttrykk i bedre mestring – vi ser nå at karakternivået øker. Det har vært en suksess å bruke Global Dignity Day som utgangspunkt for å jobbe med skolemiljøet.

Elevrådet på Bleiker engasjerte seg sterkt i dette, og etablerte tidlig en såkalt Group Dignity. Siden har de gjennomført en rekke aktiviteter. Blant annet har de laget en ”Wall of Dignity” der de har plakater med bilde av elever og deres verdighetshistorier. Et annet eksempel er ”Hei-uken”, der alle elevene og lærerne på skolen får i oppgave å si ’hei’ til 10 personer de ikke har snakket med før. Les reportasje fra Budstikka her.

like-button-2015-06