Kjersti Almåsvold, fylkesleder i Akershus

Kjersti Almåsvold, fylkesleder Akershus for Gobal Dignity NorgeKjersti er Prosessveileder og har erfaring fra økonomi, regnskap, inkasso, salg, forretningsutvikling, prosjektledelse og opplæring. Noen livsutfordringer tidlig i livet, ledet henne inn i et utviklingsløp der bl.a Psykodrama har gitt henne god relasjonskompetanse. Denne ønsker hun å bruke i verdiorientert arbeid.

Hun er engasjert av Idrettsforbundet som fylkesleder for Global Dignity Akershus. En oppgave hun pr i dag har i en begrenset periode i året. Kjersti er fra Namsos, liker trønderrock, trives best i naturen og bor nå i Rælingen etter mange år i Eidsvoll. Kjersti har også mye kunnskap om politikk etter mange år som lokalpolitiker, valgkamprådgiver og leder. Nå har hun lagt sitt partipolitiske engasjement på hylla, for å kunne romme hele samfunnet.