– Lag eget verv i elevrådet for dignity!

Intervju med elevrådsleder Fredrik Dinger, ved Bleiker videregående skole

Fredrik Dinger, foto Mathias Wiik

Fredrik Dinger, elevrådsleder Bleiker vgs. Foto: Mathias Wiik

Jeg møter Fredrik Dinger en ettermiddag etter hans første dag i ny sommerjobb. Vi gleder oss over sommerferie og ikke minst over en stor suksess fra tiden på Bleiker videregående skole, nemlig “Wall of Dignity”.

– Wall of Dignity setter lys på hvordan en har løftet sin egen og/eller andres verdighet, kan Fredrik fortelle. Veggen er lett synlig og historiene har hengt der siden Kronprins Haakon var og avduket Wall of Dignity i juni i år. – Planen er at de skal henge der til Global Dignity Day 15. oktober, og så skiftes ut hvert år eller kanskje hvert halvår, fortsetter Fredrik. Ideen fikk de etter workshop om verdighet i Oslo, og etter modell fra Bjørnholt vgs og Global Dignitys egen Verktøykasse for elevråd har også Bleiker vgs fått til en vegg med utvalgte elevers verdighetshistorier.

Fredrik kan forsikre om at veggen er et prosjekt som hele skolen har bidratt til. – Det ligger mye arbeid og innsats bak, både fra lærere og elever. Hver linje på skolen fikk sine skoleprosjekter som en del av veggen, og alle ble vurdert med karakter. For eksempel bidro tilrettelagt-avdelingen med å lage bokstavene til veggen. I tillegg var det en egen komité kalt Group Dignity som hadde hovedansvaret.

Fokus på skolemiljø

Bleiker vgs har hatt stort fokus på skolemiljø det siste året, og Wall of Dignity er bare ett av flere prosjekter som har bidratt til dette. Fredrik forteller at det store målet med arbeidet rundt verdighet var å bli en skole som setter verdighet høyt. I tillegg ønsket de snu det dårlige inntrykket mange har av skolen, noe han tror de har lykkes med. – Målet med selve veggen er at man ikke dømmer en person. At noen står frem med sine historier viser at det er et trygt miljø.

På spørsmål om hvorfor verdighet er så viktig, trenger ikke Fredrik å tenke seg om lenge før han svarer. – Verdighet er viktig for å føle seg akseptert i det hverdagslige miljøet, og for å føle seg vel. Vi er enige om at verdighet kan bety så mangt, det er så mye. – Men likevel handler det i grunn om å bli sett, konstaterer han til slutt.

Man løfter egen verdighet ved å løfte andres, mener Fredrik. Dette, samt det at man kan kjenne seg igjen i situasjoner om verdighet, forteller Fredrik at er med på å inspirere han til å jobbe for verdighet. – Bare det at jeg vet at det er viktig å sette fokus på det er også motiverende.

Lag Group Dignity i elevrådet!

Til slutt har Fredrik noen tips til andre videregående skoler som ønsker å engasjere seg slik som de på Bleiker har gjort. – Sett lys på verdighet. Få et bedre skolemiljø, sier han med stødighet i stemmen. Rent praktisk er det viktig å legge et godt grunnlag tidlig: – Lag et eget verv i elevrådet for Group Dignity i starten av skoleåret. Det vil styrke tilknytningen med en gang, og så er elevrådet med i Group Dignity.

Global Dignity takker elevrådsleder ved Bleiker vgs Fredrik Dinger for at han tok seg tid og delte noen tanker og erfaringer om verdighet med oss. Det gjenstår bare å ønske andre videregående skoler lykke til med deres arbeid med verdighet!

Florina Zagragja, juli 2014