Line Djernæs Sandbakken, fylkesleder Nordland

Line Sandbakken, fylkesleder Nordland

Line Sandbakken, fylkesleder Nordland

Jeg jobber som frivillighetskoordinator i Nordland Røde Kors og har vært fylkesleder for Global Dignity Day i Nordland siden 2012.

Global Dignity Day er en viktig dag fordi det handler om å bry seg om og ta vare på hverandre. Som voksne kan vi bidra til å gi ungdom rom til å reflektere over betydningen av verdighet i egen hverdag. Tar du utfordringen? Bli med som veileder du også! Meld deg her.

Tilbake til fylkesledere>>