Om verdighet

Begrepet ”verdighet” stammer fra prinsippet om at alle mennesker har sitt iboende, medfødte menneskeverd. Denne umistelige verdien har man utelukkende i kraft av å være et menneske. Vår verdighet kan styrkes når vi opplever at våre rettigheter og frihet respekteres og når vi lever i en situasjon der vi kan gjøre valg og handlinger som bygger opp vår selvrespekt, integritet og nestekjærlighet.

Global Dignity oppsummerer verdighet til å dreie seg om tre ting:

  1. Iboende verdighet i kraft av å være menneske
  2. Menneskerettighetene – altså hvordan vi har krav på å bli behandlet
  3. Opplevelsen av verdighet som påvirkes av hvordan vi er mot hverandre – altså hva vi selv kan gjøre for å styrke egen og andres verdighet

 

Verdighetsprinsippene

Global Dignity har utviklet fem verdighetsprinsipp, som et utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva verdighet betyr for hver enkelt av oss og hvordan vi kan omsette dette i konkrete valg og handlinger:

  • Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.
  • Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.
  • Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.
  •  Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.
  • Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.