Opplæring Buskerud

7. oktober, 17 – 19, på Drammen vgs
19. oktober, 17 – 19, på Ringerike vgs