Opplæring og info Troms

I forbindelse med Global Dignity day den 21. oktober ved Senja VGS Gibostad og Finnfjordboten avholdes der et opplæringsmøte for dere veiledere.

Opplæring Gibostad & Finnfjordbotn:

Mandag 19.10 kl 18.00 – 20.00.
Sted: Senja VGS avd Gibostad.
Adresse: Gisundveien 9, 9372 Gibostad. Skolen sees lett ved innkjøring til Gibostad og ligger på høyre side.

Ta kontakt med Tine Larsen som er ansvarlig her post@embracelife.no tlf: 979 69 018

Selve Global Dignity dagen 21.10 forløper seg slik:

GDD ved Finnfjorbotn skole

09:00 til 11:00
Hovedveileder Anne Grethe Nordmann
11:30 til 12:00 Lunsj for veiledere ved Gibostad skole

GDD ved Gibostad skole

12:00 til 14:00
Hovedveileder Anne Grethe Nordmann

Opplæringen i Tromsø :

Dato 15.10 fra kl 18.00 – 20.00.
Sted: Breivang VGS
Besøksadresse: Dramsvegen 199, 9010 Tromsø
kontakt Millicent som er ansvarlig her millicent.adubofour@gmail.com tlf: 482 86 771
Vi ber om at dere gir tilbakemelding så snart dere vet om en av disse dagen er mulig å møte for opplæring. Vi kjører opplæring ved Høgtun skole søndag 18.10 også om det passer bedre.
Ta kontakt med Tine Larsen som er ansvarlig her post@embracelife.no  tlf: 979 69 018

Opplæringsinfo for Tromsø, Nord-Troms og Heggen.

Nord-Troms

I forbindelse med Global dignity day den 21. oktober på Nord-Troms vgs, avd. Nordreisa og Skjervøy, skal det holdes en opplæringsmøtefor dere veilederne.

Dato for opplæringen er lørdag 17.oktober fra 11.00 – 13.00.
Sted: Nord-Troms vgs, avd. Nordreisa
Besøksadresse: Adresse: 9151 Storslett
Kontakt Millicent som er ansvarlig her millicent.adubofour@gmail.com tlf: 482 86 771

Heggen

I forbindelse med Global dignity day den 21. oktober på Heggen vgs i Harstad, skal det holdes en opplæringsmøte for dere veilederne.
Dato for opplæringen er Torsdag 15.oktober fra 18.00 – 20.00.
Sted: Heggen vgs
Adresse: St. Olavs gate 91, 9406 Harstad
Inngang er i St.Olavs gate, på oversiden av skolen og parkering kan foretas på samme plan.
Kontakt Millicent som er ansvarlig her millicent.adubofour@gmail.com tlf: 482 86 771

Vedlagt finner dere håndbok for veiledere og detaljert manus for veiledere.
http://www.globaldignitynorge.no/veiledere/

Ser frem til å høre fra dere 🙂