Opplæring Sør-Trøndelag

Gauldal,  12. oktober kl. 15 på Gauldal vgs.
Trondheim, 12. oktober kl. 18 på Thora Storm vgs.