Opplæring Vest-Agder

Opplæring  14. oktober er i Fylkesutvalgssalen, på Fylkeshuset i Kristiansand,  Tordenskjoldsgate 65.
Vi starter klokka 18, og det vil vare ca to timer.

Velkommen!