Kronprinsen avduker Wall of Dignity på Bleiker vgs

Fredag 6. juni besøker H.K.H. Kronprinsen Bleiker videregående skole i Asker for å lære mer om verdighetsarbeidet ved skolen. Kronprins Haakon skal blant annet avduke utstillingsveggen «Wall of Dignity» der tre elever utstiller sine egenopplevde historier om verdighet, inkludering og omtanke for andre. Global Dignity-markeringen i kantinen samler rundt 200 elever og lærere. I tillegg vil over 20 landansvarlige i Global Dignity være til stede, deriblant fra Mongolia, Australia, Colombia, Frankrike, Canada, Jordan, Tanzania og Indonesia. De deltar på møter på Skaugum torsdag og fredag.

Bleikers arbeid med skolemiljø og Global Dignity

Tautrekking, Bleiker vgsDe to siste årene har Bleiker vgs arrangert Global Dignity Day (GDD) i oktober for elevene på Vg1. Skolen har det siste året inngått et nært samarbeid med organisasjonen Global Dignity Norge.  I fjor høst deltok elevrådet ved Bleiker på elevrådsworkshop i Oslo sammen med 10 andre elevråd fra rundt om i landet. Sammen har elevrådene laget et verktøykasse for elevråd, der de har samlet noen elevstyrte aktiviteter som skal være med på å bygge et godt skolemiljø, deltakelse og inkludering. Denne verktøykassa blir publisert i høst, til skolestart.

Bleiker vgs har arrangert ulike aktiviteter gjennom skoleåret, koordinert av miljøarbeider ved skolen Renate Borg. Elevenes forståelse av verdighet handler mye om å ta vare på hverandre, bli anerkjent slik de er og inkludere hverandre i hverdagen.

Eksempler på elevorganiserte aktiviteter for å bidra til et inkluderende skolemiljø dette skoleåret har vært ”Hei-uke”, Halloween arrangement, førjuls-aktiviteter m/ gløggservering, påske-egg-konkurranse mv. Elevene har også satt i gang elevstyrte aktiviteter i Bleiker-timen (midttimen på tirsdag hver uke) med elev-kor, quiz, musikkgruppe mv.

Vinnerbildet i konkurransen om å lage det beste klassebildet.

Vinnerbildet i konkurransen om å lage det beste klassebildet.

Skolens resultater fra Elevundersøkelsen høsten 2013 viser også gode resultater for elevenes trivsel og motivasjon samt lite mobbing. Som en del av GDD arrangementet i oktober fortalte elevene verdighetshistorier fra egne liv. Etter inspirasjon fra Bjørnholt vgs i Oslo etablerer skolen nå en Wall of Dignity. Utvalgte verdighetshistorier fra tre elever blir hengt opp på en sentral vegg i skolens foaje. Hensikten med Wall of Dignity er å synliggjøre elevenes refleksjon og forståelse av verdighet i deres hverdag.