For skoler

Hvorfor Global Dignity Day?

Global Dignity Day er et enkelt og engasjerende pedagogisk opplegg som setter holdninger og verdispørsmål på dagsorden. Med utgangspunkt i temaet verdighet, deler elevene tanker og historier om hvordan man kan løfte hverandre frem og styrke gjensidig respekt, toleranse og omtanke. Tiltaket er rettet mot førsteklassetrinnet på videregående skoler og er skreddersydd for å styrke læringskultur og det psykososiale miljøet på skolen. Global Dignity Day er et godt startskudd for jobbing med den enkelte elevs sosiale kompetanse, som er en vesentlig faktor for utvikling av læringsevnen. Global Dignity Day er et samarbeidsprosjekt mellom skolen, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner. Skolen har det praktiske ansvaret for arrangementet, mens personer fra lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner leder gjennomføringen.

Les Evalueringsrapport Global Dignity Day 2014, pdf.>>

Muligheter

Global Dignity Day har en fleksibel tematisk tilnærming og kan tilpasses skolens eksisternde arbeid med holdninger, verdier, og solidaritetsprosjekter. Global Dignity Day er også tett knyttet til mål i den generelle læreplanen og til kompentansemål i spesifikke fag.

Global Dignity Day er en fin anledning til å jobbe med kompetansemålene i den generelle delen av læreplanen, og har fokus på følgende kompetansemål

  • å bibringe vår kulturs moralske fellesgods, dens omtanke for andre – og gi evne til å stikke sin egen kurs;
  • å bryte med selvopptatthet og tro på den sterkestes rett – og gi styrke til å stå alene, gå på tvers og ikke legge seg flat eller bøye av for andres meninger;
  • å fremelske den enkeltes særpreg, de forskjeller som gjør hvert individ til et fond for andre – og å formidle de felles kunnskaper og ferdigheter som gjør at vi lett kan fungere med andre og sammen bidra til samfunnets vekst.

 

Flere skoler velger i tillegg å knytte Global Dignity Day til kompetansemålene for spesifikke fag som norsk, engelsk og  samfunnsfag. Prosjektet kan også med hell knyttes til elevenes arbeid med Operasjon Dagsverk og internasjonal uke.