For veiledere

Hva gjør en veileder?

Lurer du på hva en veileder egentlig gjør? Og hva som kreves for å bli med? Her kan du lese mer om hvilke oppgaver veilederen har på Global Dignity Day og hvilke forventinger vi har til veilederne.

Global Dignity Day 21. oktober 2015

Veilederens oppgave er å lede gruppearbeidet og diskusjonen i klasseromsøkten – ”Samtale i klasserommet”. Denne delen varer i 60 minutter og består av fire elementer:

1. Veileder introduserer seg selv og opplegget
2. Assosiasjonsoppgave om begrepet verdighet gruppevis
3. Deling av verdighetshistorier
4. Elevene skriver ned noe de vil bidra med for å skape et godt skolemiljø

Veilederen er en prosessdriver som får elevene til å reflektere rundt hva verdighet betyr for dem i deres hverdag og dele egenopplevde historier og eksempler på verdighet (verdighetshistorier). Rollen som veileder har utgangspunkt i likeverdighet med klassen. Som veileder kommer du ikke med fasitsvar eller moraliserende innspill, men legger til rette for en god samtale.

Er du voksen og blir engasjert av temaet verdighet?
Er du en god formidler?
Har du lyst til å delta i et viktig holdningsskapende arbeid for ungdom?

Meld deg som veileder på en skole nær deg!
Her kan du lese hele evalueringsrapporten for Global Dignity Day 2014:
Evalueringsrapport Global Dignity Day 2014 >>

Tidsbruk og forventninger

Hvor tidkrevende er det å være med som veileder? Og hva forventer vi av deg?

Som veileder, må du regne med å bruke ca seks timer på arbeidet:
– 2 timer til opplæringssamling
– 1 time egen forberedelse
– 3 timer til gjennomføring 21. oktober

Vi stiller ingen formelle krav til deg som veileder. Men vi forventer at du forbereder deg godt til Global Dignity Day – at du deltar på opplæringssamling og bruker nok tid til egen forberedelse.

Ettersom målet med Global Dignity Day er å inspirere elevene til å dele egne tanker og opplevelser knyttet til verdighet, er det naturlig at du som veileder også byr på deg selv. Forbered en til to egne verdighetshistorier som du deler med elevene i klassen for å inspirere dem til å dele sine egne historier. Du vil finne tips og inspirasjon til dette i Håndbok for veiledere.

Etter gjennomføringen 21. oktober vil vi at du skal svare på en enkel evaluering. Denne sendes til deg via våre nettsider der du registreres som veileder.

 

Opplæring

Informasjon om opplæring og annen forberedelse til Global Dignity Day.

For å sikre en positiv opplevelse for elever, skoler og veiledere gjennomføres obligatorisk opplæring for alle veiledere. Opplæringen består av en gjennomgang av manus og vil være praktisk og oppgavebasert, slik at du som veileder vil få mulighet til å gjennomgå de konkrete aktivitetene. Opplæringen skal styrke deg i rollen som veileder og prosessdriver.

I tillegg til denne opplæringssamlingen vil håndboken for veiledere være en viktig del av opplæringen og forberedelsene til Global Dignity Day. Videoene og tekstene med ungdoms verdighetshistorier på www.globaldignitynorge.no vil også gi deg nyttig inspirasjon i forberedelsene dine.

Ta kontakt med fylkesansvarlige ved spørsmål om opplæring.